Våra villkor

INNAN DU ANMÄLER DIG TILL SPOTLIFE-NÄTVERKET BER VI DIG NOGGRANT LÄSA IGENOM VÅRA ANVÄNDARVILLKOR.

Företaget Spotlife Europe AB, som levererar tjänsten har rätt att ändra, modifiera, tillägga eller ta bort delar av dessa villkor. Det är ditt ansvar att fortlöpande informera dig om eventuella förändringar av villkoren.

Har du frågor eller synpunkter på dessa regler och villkor ber vi dig vänligen att kontakta oss via någon av våra kontaktvägar.

ANSVAR FÖR INNEHÅLLET PÅ DIN BLOGG

Du svarar själv för det du publicerar på din blogg. Spotlifet ansvarar inte för nåt innehåll som du skapar. Du som medverkar genom ditt medlemskap ansvarar själv för innehållet.

Vi gör ingen förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig på era bloggar.

Den information du lägger ut, i form av t.ex. texter, bilder och videoklipp får inte strida mot svensk lag. Informationen får t.ex. inte innehålla eller omfatta något av följande:

– Brottslig verksamhet eller uppmaning till brott

– Utpekande av andra personer som brottsliga eller annat förtal

– Hets mot folkgrupp eller andra yttranden som är kränkande mot grupper av människor, t.ex. homosexuella eller handikappade

– Kränkningar eller hot mot personer eller grupper av personer, obsceniteter eller stötande material eller annat oförenligt med god netiquette

– Att du bryter tystnadsplikt

– Våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi

– Erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande

– Förfrågningar om piratkopior och/eller försäljning/köp av stöldgods samt tips om fusk

– Spridning av datavirus eller spam

– Upphovsrättsligt material som du inte själv har skapat eller som du inte har upphovsmannens tillstånd att publicera

Spotlife har rätt att i efterhand granska all information som läggs ut samt ta bort den information eller de inlägg som strider mot dessa regler.

AKTIVITET I BLOGGEN

– Om bloggen inte uppdaterats under 30 dagar skickas ett meddelande ut till registrerad e-postadress som uppmanar er att uppdatera inom 7 dagar. Görs inte det så raderas bloggen automatiskt.

DINA ANVÄNDARUPPGIFTER

Det är bara du som får använda ditt konto på spotlife.se och myspotlife.se. Du ansvarar alltid för ditt konto, oavsett om någon annan använt det med eller utan din tillåtelse. Du ansvarar även för att lösenordet inte kommer ut och att ditt konto inte används felaktigt. Det är förbjudet att kopiera annan medlems användaruppgifter, använda det eller skicka det vidare. Om du upptäcker att någon använt dina konto-uppgifter ska du på en gång meddela portalansvarig detta.

Du är själv ansvarig för att till Spotlife ange korrekta användaruppgifter om dig själv när du registrerar dig som medlem. Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan.

SAMTYCKE ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (1998:204)

Företaget Spotlife Europe AB värnar om din personliga integritet. Vi följer självklart de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett fåtal personer som har särskild behörighet och som arbetar direkt med kundtjänst på Spotlife har tillgång till dina personuppgifter.

För att du ska kunna använda Spotlife’s tjänster måste vi behandla vissa personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen. Genom att du gör en ansökan på spotlife.se samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som anges nedan. Om du inte samtycker till behandling av dina personuppgifter får du inte använda spotlife.se och vi ber dig därför att inte registrera dig.

Dina personuppgifter kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:

– Inloggning och anslutning till respektive konto

– Marknadsundersökningar för utveckling av tjänsten

– Eventuell information om nyheter och erbjudanden kopplat till tjänsten

För att fullgöra vårt åtagande för tjänsten kommer vi att skicka ett mycket begränsat antal meddelande till dig via e-post.

Vi kommer inte att skicka ut information med kommersiellt budskap till medlem via e-post så länge denne inte aktivt har tackat ja till sådant erbjudande.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part. Tredje part kommer aldrig att kunna skicka ut direkt reklam till medlemmar hos Spotlife.

COOKIES

Tjänsten på spotlife.se och myspotlife.se utnyttjar så kallade cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar sidor som använder cookies. Detta kan dock medföra att du inte kan utnyttja våra tjänster till fullo.

TEKNISKT UNDERHÅLL

Vi strävar efter att våra tjänster skall vara fria från tekniska fel men kan tyvärr inte garantera detta. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion.

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

Funktioner i tjänsten kan bytas ut och/eller förändras, utan att du kan göra tjänsteleverantören ansvarig för konsekvenserna av sådana förändringar.

ANSVARSFRISKRIVNING

Tjänsten används helt på egen risk. Vi som står bakom tjänsten tar inget ansvar för medlemmarnas åsikter eller handlingar och är under inga omständigheter ansvariga för skador eller förluster, indirekta eller direkta skador eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat, orsakat av användandet av eller oförmåga att använda tjänsten.

GÄLLANDE RÄTT OCH DOMSTOL

Dessa regler och villkor skall bedömas enligt svensk rätt och tvist i anledning av dem skall prövas av svensk allmän domstol.

blogstats trackingpixel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>